Madu Sidir Yaman - ALBINANJI

Madu Menurut Hadith


Ada pelbagai sumber hadith mengenai kebaikan madu. Walaupun antaranya ada dikatakan hadith yang lemah ('dhoif'), namun ianya tidaklah palsu ('mawdu`').

Sumber-sumber tertentu ada mencatatkan kebaikan madu, daripada Al-Bukhari dalam bab perubatan:-

Volume:7 Book :71 (Medicine)Number :584
Narrated Ibn 'Abbas:

(The Prophet said), "Healing is in three things: A gulp of honey, cupping, and branding with fire (cauterizing)." But I forbid my followers to use (cauterization) branding with fire."

Dari Ibn Abbad:- Rasulullah bersabda, "Ada tiga perkara yang menyembuhkan, meneguk madu, berbekam dan membakar (pada kulit seperti tatu). Tetapi aku melarang ummatku dari membakar (atau bertatu).

Volume:7 Book :71 (Medicine)Number :585
Narrated Ibn 'Abbas:

The Prophet said, "Healing is in three things: cupping, a gulp of honey or cauterization, (branding with fire) but I forbid my followers to use cauterization (branding with fire)."

- Mempunyai maksud yang sama seperti di atas.

Volume:7 Book :71 (Medicine)Number :586

Narrated Aisha:

The Prophet used to like sweet edible things and honey.

Diriwayatkan oleh Aishah r.a.; Rasulullah menyukai makanan manis dan madu.

Volume:7 Book :71 (Medicine)Number :587
Narrated Jabir bin Abdullah:

I heard the Prophet saying, "If there is any healing in your medicines, then it is in cupping, a gulp of honey or branding with fire (cauterization) that suits the ailment, but I don't like to be (cauterized) branded with fire."

- Makna yang sama seperti No.584 dan 585.

Volume:7 Book :71 (Medicine)Number :588
Narrated Abu Said Al-Khudri:

A man came to the Prophet and said, "My brother has some abdominal trouble." The Prophet said to him "Let him drink honey." The man came for the second time and the Prophet said to him, 'Let him drink honey." He came for the third time and the Prophet said, "Let him drink honey." He returned again and said, "I have done that ' The Prophet then said, "Allah has said the truth, but your brother's abdomen has told a lie. Let him drink honey." So he made him drink honey and he was cured.

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri:- Seorang lelaki datang menemui Rasulullah dan mengadu,"Saudaraku mempunyai masalah perut." Rasul memberitahu, "Berikan dia madu." Lelaki itu datang buat kali kedua dan mengadu masalah yang sama, Rasul mengulangi, "Berikan dia madu." Lelaki tersebut kemudiannya datang kali ketiga dan mengadu, "Aku sudah memberinya madu tetapi dia masih sakit." Rasulullah pun berkata. "Allah menyatakan yang benar, tetapi perut saudaramu telah berbohong. Biarkan dia minum madu." Lantas lelaki berkenaan memaksa saudaranta meminum madu lalu sembuh.

 

Make a Free Website with Yola.